Flagg
Sticker

Finn ditt livs seilas!

Her gir vi deg en oversikt over våre innholdsrike og spennende seilaser sommeren 2014.
Klikk på den seilturen som passer best for deg og la deg inspirere til å bli med på ditt livs reise.
Welcome to our world!

Allerede booket? Logg in her

Problemer med booking? Her finner du vårt manuelle registreringsformular.

Livet om bord

Din rolle som medseiler


Når du seiler med oss, blir du en medseiler med viktige oppgaver på skipet, og regnes som en del av mannskapet. En reise med Fullriggeren Sørlandet er en opplevelse som utfordrer og utvikler deg, og uansett om du har seilt før eller ikke, får du tilstrekkelig opplæring til å kunne utføre de varierte og spennende oppgavene som venter deg som medseiler.

Vaktordning

Å dele mannskapet inn i ulike vaktlag er en like gammel ordning som seilskipene selv, og som medseiler vil du tilhøre ett av tre vaktlag: rødt, hvitt eller blått. Hver vakt består av en firetimers tørn som dekksvakt, og deretter frivakt i åtte timer.

I løpet av en fire timers periode markeres hver hele og halve time med slag på skipsklokka. Dette kalles å slå glass, fordi man i gamle dager fulgte tiden med timeglass. Når du hører åtte slag på skipsklokka, er det vaktskifte. Dette skjer hver fjerde time, og blir rytmen i døgnet om bord.

Alle vakter innebærer spesielle opplevelser, og du får erfare naturen på nye og fascinerende måter. Selv om åpent hav ikke har noen referansepunkter, kan for eksempel himmellegemene alltid fortelle hvor du er og hvilken tid på døgnet det er. Og om natten, uten alle lysene man vanligvis har rundt seg på land, ser du stjernehimmelen mye klarere. Er du riktig heldig ser du kanskje morilden lyse og gløde i kjølvannet; et magisk syn det er vanskelig å glemme.

Dekksvakten

Dekksvakten er den vakten som fungerer døgnet rundt under et seilas med Sørlandet. Hele vaktlaget er i beredskap for å utføre de seilmanøvre og andre oppgaver som er nødvendig for sikker fremdrift. Både du og alle om bord samarbeider om å seile skipet. Mens du er om bord vil du få mulighet til å bli kjent med alt fra dekks-, ror-, utkikks-,bysse- til brannvakt.

Frivakten

Frivakten, på åtte timer to ganger i døgnet, kan brukes til å sove, spise, ta interessante kurs, lese, spille spill, sosialisere med andre eller bare slappe av på den vakre seilskuta. For oss er det viktig at du trives om bord. Vi legger til rette for at vår verden skal være et sosialt og hyggelig sted, både om dere vil finne på noe sammen eller om du hviler deg. Om bord på Fullriggeren Sørlandet blir du alltid sett.

Fjordturer og selskap

Fullriggeren Sørlandet utgjør en mektig og stemningsfull ramme for ditt arrangement. Vår kaptein og mannskap møter og gjestene våre velkommen på kaien før vi setter kursen ut i den sørlandske skjærgården. Vi serverer velsmakende mat og drikke til våre gjester som passer til omgivelsene.

August 2014

M T O T F L S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

September 2014

M T O T F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Ledig

Solgt

Priser

Fullriggeren Sørlandet tilbyr et komplett tilbud som inneholder fjordens største reker med alt tilbehør, 1 valgfri drikke per gjest. Tilbudet kan endres etter ønske.

Tilbudet inneholder:

 • Fjordtokt for inntil 150 personer, varighet og mål for seilasen avtales nærmere.
 • Introduksjon og kort historie ved skipets kaptein.
 • En kort sikkerhetsgjennomgang.
 • Fjordens største reker med tilbehør.
 • 1 glass valgfri drikke.

Fra kr 98.000,- eks. 8% MVA.BESTILLE

Ønsker du å booke Fullriggeren Sørlandet kan du ta kontakt med oss på
telefon 38 02 98 90 eller post@sorlandet.org

Videregående skole

- lær, seil og oppdrag

Følg med nyheter kommer

Den kulturelle skolesekken

Barn av fullriggeren

Fullriggeren Sørlandet har utviklet et undervisningsprogram for barn, «Barn av Fullriggeren». Vi tilbyr alle Kommuner på Sørlandet å ta del i samarbeidet som gir barn i grunnskolen en introduksjon i regionens kulturhistoriske tilknytning til havet og grunnleggende sjøsikkerhet.

Se innholdet her

Et skip er trygt i havnen, men det er ikke det skip er bygget for.

Ukjent

Skipet og stiftelsen

Her finner du en presentasjon av Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet, vårt mannskap og våre samarbeidspartnere, under finner du også et kart hvor Sørlandets siste posisjon er angitt.

Fakta om skipet

Fullriggeren Sørlandet er verdens siste originalbygde Tall Ship i operativ tjeneste. Av Norges tre store gjenværende seilskip er Sørlandet klassifisert med høyeste klasse på grunn av hennes autentisitet.

Mer info


Mannskap

For å kunne seile en fullrigger skikkelig kreves et kompetent og motivert mannskap. Bli kjent med vårt profesjonelle mannskap som du vil møte om bord på Fullriggeren Sørlandet.

Mer info


Kapteinens logg

Oppdateringer om livet om bord fra Kapteinen.

Mer info


Samarbeidspartnere

Våre samarbeidspartnere er viktige bidragsytere for å kunne drive Fullriggeren Sørlandet. Les mer om våre samarbeidspartnere her.

Mer info


Historie

Fullriggeren Sørlandet er en enestående kulturarv fra det maritime Norge under seil. Tidligere var hun et skoleskip for sjømannsopplæring av skoleskipsgutter, nå er hun tilgjengelig for opplevelsesseilas for ”ungdom” i alle aldere.

Mer info


Stiftelsen

Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet har som formål å eie, drive og bevare Fullriggeren Sørlandet for etterslekten. Dette gjøres best ved aktiv bruk av kulturminnet Fullriggeren Sørlandet og kunnskapsformidling.

Mer info


Jobbutfordringer

Verdens siste originalbygde skip behøver spesielt dyktige og motiverte mannskaper for å kunne seile.
Vi søker etter:


Fullriggeren Sørlandet søker Kokk til Toktprogrammet sommeren 2014


Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet søker kokk med riktig motivasjon til midlertidig stilling som kokk fra mai til august/september med mulighet til forlengelse.

Kokk er ansvarlig for at det alltid er god hygiene og at det er godt renhold i bysse, proviantrom, messe, salong og pantry.

Kokk skal:

 • Fungere som motivator og leder for ansatte i forpleiningsdepartementet. Han skal ta kontakt med øvrige departementssjefer når det gjelder spørsmål om arbeidsprogrammet og den daglige disponeringen av forpleiningspersonalet
 • Føre arbeidstidsjournal for forpleiningspersonalet
 • Administrere avløser ordninger ved avspassering, sykdom og lignende
 • Ha innkjøps- og bestillingsansvar for all proviant og forpleiningsartikler, herunder duty free, suvenirer og slappkiste og sammen med kapteinen se til at skipet til enhver tid er tilstrekkelig proviantert. Ved hver bestilling skal selger alltid sende kopi av ordrebekreftelse til Stiftelsens regnskapskontor.  
 • Besørge opptelling og priskontroll ved hvert varemottak. Ved avvik skal selger kontaktes og melding sendes Stiftelsens kontor. Alle ordresedler, fakturaer skal undertegnes og sendes Stiftelsens kontor senest 1 uke etter mottak.
 • Ha ansvar for at varebeholdning rullerer etter ”sist inn sist ut” prinsippet. Se til at proviantbeholdning er minimal ved sesongslutt
 • Ha ansvar for att alle innkjøp foretas til lavest mulig pris i forhold til ønsket kvalitet
 • Påse at regnskap over alle varer som hører inn under departementet blir ført i tråd med gjeldende lover og forskrifter, samt Stiftelsens regelverk. 
 • Ansvar for å utarbeide og oversende ”Ships Store Declaration” og andre tollpapirer i rett tid
 • Føre kjemikaliejournal for sitt departement
 • Utarbeide menyer og besørge at disse blir tilberedt og servert på tiltalende vis. 
 • Føre dagbok for forpleiningstjenesten
 • Påse å overholde vedtatt budsjettrammer for kostøret 
 • Ha ansvar for Stiftelsens uniformseffekter 
 • Ha tilsynsansvar med vaskeri og vask av arbeidstøy, sengetøy osv
 • Ha ansvar og sørge for at medseilere og passasjerer får riktig underhold og servicegrad
 • I samarbeid med kapteinen og den øvrige besetning har han ansvar for tilberedning, fremsetning og servering i forbindelse med kai selskap og fjordturer

Krav til stillingen:

 • Gyldig helseattest Sjøfartsdirektoratet

Vi tilbyr:

 • Lønn etter gjeldende tariff 
 • Spennende og meningsfylt arbeidsplass
 • Gode kolleger
 • Unike opplevelser
 • Mulighet for fast ansettelse

Søknader sendes til job@sorlandet.org

Natt og dag, vinter og sommer er den over meg - denne dragende hjemve etter havet.

Henrik Ibsen