If you want to get ahead

Maskinist

Maskinist søkes til Fullriggeren Sørlandet. Minimum krav er Maskinpassersertifikat, STCW sikkerhetskurs og gyldig legeattest. Sertifikatgivende fartstid er ikke mulig på Sørlandet. Maskinoffiserer foretrekkes da det planlegges et nytt maskineri i 2020. Stillig ledig fra slutten av februar. 


^