If you want to get ahead

Venneforeningen

Vi arbeider for bevaring av Fullriggeren Sørlandet som et seilende kulturminne samt holde interessen for skuta vedlike. Vi har et spennende og inkluderende tilbud for alle. Gjennom våre tilbud tilbyr vi opplevelser for livet.

Medlemsfordeler
Som medlem får du blant annet rabatt på seilaser med fullriggeren, medlemsnytt og gratis fjordtur med fullriggeren. Tilbudene annonseres på nettsidene og i sosiale media når de er tilgjengelige.

Bli medlem
Her er de ulike medlemstypene Venneforeningen. Medlemskap følger kalenderåret, så hvis du melder deg inn på høsten intil 6 måneder før nyttår får du de månedene som ekstra bonus. Det raskeste er å tegne medlemskap på nett ved å klikke på bildet under.

  • Personlig medlem kr. 360,- per år.
  • Familiemedlemskap kr. 600,- per år
  • Livsvarig medlemsskap kr. 5 000,- engangsbeløp
  • Firmamedlemskap kr. 4 000,- per år 


^