If you want to get ahead

Venneforeningen

FULLRIGGEREN SØRLANDETS VENNER

Venneforeningen består av mennesker som bryr seg om Fullriggerren Sørlandet. Vårt hovedformål er å arbeide for bevarng av Sørlandet som et seilende kulturminne og holde interessen vedlike for en unik kulturarv.

Vil du vise din støtte? Du kan vise din støtte til skuta gjennom medlemsskap i venneforeningen. Den viktigste belønningen er å støtte bevaringen av skuta. I tillegg får du informasjon og medlemsavis med nytt om skuta, medlemsrabatter på enkelte annonserte tokt og produkter, og du kan være stolt over ditt bidrag!

Du kan bli medlem ved å sende inn navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og epost til venneforeningen@sorlandet.org eller direkte til oss på Facebook. Husk å spesifiser hvilket medlemskap du ønsker:

 • Personlig medlemskap i Fullriggeren Sørlandets Venner (300,- per år)
 • Familiemedlemskap i Fullriggeren Sørlandets Venner (500,- per år)
 • Livsvarig medlemsskap i Fullriggeren Sørlandets Venner (3.000,- engangsbeløp)
 • Firmamedlemskap i Fullriggeren Sørlandets Venner (3.000,- per år) 

Følg oss gjerne på Facebook for oppdatert informasjon om venneforeningen og skuta.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017

Styret i Fullriggeren Sørlandets Venner innkaller til årsmøte

Sted:
Christianssands Sjømandsforenings møtelokale,
Østre Strandgate 9, Kristiansand

Tid:    
Torsdag 22.mars 2018 kl. 19:00

Dagsorden

 • Godkjenne de stemmeberettigede
 • Godkjenne innkalling og saksliste
 • Velge dirigent til å lede årsmøtet, referent og to medlemmer til å underskrive protokoll
 • Behandle årsmelding
 • Behandle revidert årsregnskap
 • Fastsette kontingent
 • Vedta foreningens budsjett
 • Behandle innkomne forslag
 • Velge styreleder, styremedlemmer, varamedlemmer til styret og revisor
 • Velge valgkomite på 3 medlemmer

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes skriftlig til styret senest 8. mars 2018, venneforeningen@sorlandet.org 

Lett servering

Etter årsmøtet:

 • Året om bord – hva har det betydd for meg? – en av studentene 2016/2017
 • Status og planer for FR Sørlandet ved en representant for S elsen
 • FR Sørlandets Shantykor 

Vi takker for din verdifulle støtte til vår kjære fullrigger. Vennligst innbetal medlemsavgift til vår bankkonto 3000.27.43236. Tale- og stemmerett på årsmøtet forutsetter at medlemskontingent for 2018 er betalt. 

Ressurser


^