If you want to get ahead

Venneforeningen

FULLRIGGEREN SØRLANDETS VENNER

Venneforeningen består av mennesker som bryr seg om Fullriggerren Sørlandet. Vårt hovedformål er å arbeide for bevarng av Sørlandet som et seilende kulturminne og holde interessen vedlike for en unik kulturarv.

Vil du vise din støtte? Du kan vise din støtte til skuta gjennom medlemsskap i venneforeningen. Den viktigste belønningen er å støtte bevaringen av skuta. I tillegg får du informasjon og medlemsavis med nytt om skuta, medlemsrabatter på enkelte annonserte tokt og produkter, og du kan være stolt over ditt bidrag!

Du kan bli medlem ved å sende inn navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og epost til venneforeningen@sorlandet.org eller direkte til oss på Facebook. Husk å spesifiser hvilket medlemskap du ønsker:

 • Personlig medlemskap i Fullriggeren Sørlandets Venner (300,- per år)
 • Familiemedlemskap i Fullriggeren Sørlandets Venner (500,- per år)
 • Livsvarig medlemsskap i Fullriggeren Sørlandets Venner (3.000,- engangsbeløp)
 • Firmamedlemskap i Fullriggeren Sørlandets Venner (3.000,- per år) 

Følg oss gjerne på Facebook for oppdatert informasjon om venneforeningen og skuta.

 

TALL SHIPS RACES 2017 - TAR DU UTFORDRINGEN?

Er du fra Agder og mellom 18 og 26 år? Da har nå mulighet til å få ditt livs utfordring.

Fra 28. juni til 11. august kan du få seile Østersjøen rundt med Fullriggeren Sørlandet. Du og 14 andre ungdommer seiler sammen med 15 ungdommer med innvandrerbakgrunn.

Dere starter i Kristiansand, er innom minst fem byer i forskjellige land, deltar i tre kappseilaser, ender opp i Kristiansand.

Seilasen er allerede finansiert!

Mer informasjon finner du på www.sorlandet.org

Hvis du kunne tenke deg en litt annerledes sommer så bør du sende en e-post med informasjon om deg selv (inkludert telefonnummer!) til info@sorlandet.org så raskt som mulig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017
Styret i Fullriggeren Sørlandets Venner innkaller til årsmøte

Sted:
Christianssands Sjømandsforenings møtelokale,
Østre Strandgate 9, Kristiansand

Tid:    
Torsdag 30.mars 2017 kl. 19:00

Dagsorden

 • Godkjenne de stemmeberettigede
 • Godkjenne innkalling og saksliste
 • Velge dirigent til å lede årsmøtet, referent og to medlemmer til å underskrive protokoll
 • Behandle årsmelding
 • Behandle revidert årsregnskap
 • Fastsette kontingent
 • Vedta foreningens budsjett
 • Behandle innkomne forslag
 • Velge styreleder, styremedlemmer, varamedlemmer til styret og revisor
 • Velge valgkomite på 3 medlemmer

 Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes skriftlig til styret senest 20. mars 2017, venneforeningen@sorlandet.org 

Lett servering

Etter årsmøtet:

En sjømanns fortelling, Henrik Kvivik og Fullriggeren Sørlandets Shantykor.
Begrepet «Student på Sørlandet» har fått nytt innhold, Ragnhild Granfeldt seilende student på FR Sørlandet studieåret 2015 - 2016
Informasjon om videre planer for FR Sørlandet, en representant for Stiftelsen 

Vi takker for din verdifulle støtte til vår kjære fullrigger. Vennligst innbetal medlemsavgift til vår bankkonto. 3000.27.43236. Tale- og stemmerett på årsmøtet forutsetter at medlemskontingent for 2017 er betalt.

Ressurser


^