If you want to get ahead

Fullriggeren Sørlandets Venner

FULLRIGGEREN SØRLANDETS VENNER

Venneforeningen består av mennesker som bryr seg om Fullriggerren Sørlandet. Vårt hovedformål er å arbeide for bevarng av Sørlandet som et seilende kulturminne og holde interessen vedlike for en unik kulturarv.

Vil du vise din støtte? Du kan vise din støtte til skuta gjennom medlemsskap i venneforeningen. Den viktigste belønningen er å støtte bevaringen av skuta. I tillegg får du informasjon og medlemsavis med nytt om skuta, medlemsrabatter på enkelte annonserte tokt og produkter, og du kan være stolt over ditt bidrag!

Du kan bli medlem ved å sende inn navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og epost til venneforeningen@sorlandet.org eller direkte til oss på Facebook. Husk å spesifiser hvilket medlemskap du ønsker:

  • Personlig medlemskap i Fullriggeren Sørlandets Venner (300,- per år)
  • Familiemedlemskap i Fullriggeren Sørlandets Venner (500,- per år)
  • Livsvarig medlemsskap i Fullriggeren Sørlandets Venner (3.000,- engangsbeløp)
  • Firmamedlemskap i Fullriggeren Sørlandets Venner (3.000,- per år) 

Følg oss gjerne på Facebook for oppdatert informasjon om venneforeningen og skuta.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2016

Styret i Fullriggeren Sørlandets Venner innkaller til årsmøte

Sted: Christianssands Sjømandsforenings møtelokale (Østre Strandgate 9, Kristiansand)

Tid: Torsdag 31. mars 2016, kl 19.00

Dagsorden og årsmøte dokumenter kan du finne her:


^