If you want to get ahead

Venneforeningen

FULLRIGGEREN SØRLANDETS VENNER

Venneforeningen består av mennesker som bryr seg om Fullriggerren Sørlandet. Vårt hovedformål er å arbeide for bevarng av Sørlandet som et seilende kulturminne og holde interessen vedlike for en unik kulturarv.

Vil du vise din støtte? Du kan vise din støtte til skuta gjennom medlemsskap i venneforeningen. Den viktigste belønningen er å støtte bevaringen av skuta. I tillegg får du informasjon og medlemsavis med nytt om skuta, medlemsrabatter på enkelte annonserte tokt og produkter, og du kan være stolt over ditt bidrag!

Du kan bli medlem ved å sende inn navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og epost til venneforeningen@sorlandet.org eller direkte til oss på Facebook. Husk å spesifiser hvilket medlemskap du ønsker:

 • Personlig medlemskap i Fullriggeren Sørlandets Venner (300,- per år)
 • Familiemedlemskap i Fullriggeren Sørlandets Venner (500,- per år)
 • Livsvarig medlemsskap i Fullriggeren Sørlandets Venner (3.000,- engangsbeløp)
 • Firmamedlemskap i Fullriggeren Sørlandets Venner (3.000,- per år) 

Følg oss gjerne på Facebook for oppdatert informasjon om venneforeningen og skuta.

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2019

Styret i Fullriggeren Sørlandets Venner innkaller til årsmøte

Sted:
Christianssands Sjømandsforenings møtelokale,
Østre Strandgate 9, Kristiansand

Tid:    
Torsdag 21.mars 2019 kl. 19:00

Dagsorden

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkalling og saksliste
 3. Velge
  a. Dirigent til å lede årsmøtet
  b. Referent og to medlemmer til å underskrive protokoll
 4. Behandle årsmelding
 5.  Behandle revidert årsregnskap
 6. Fastsette kontingent
 7. Vedta foreningens budsjett
 8. Behandle innkomne forslag
 9. Velge
  a. Styreleder
  b. Styremedlemmer og varamedlemmer til styret
  c. Revisor
 10. Velge valgkomite på 3 medlemmer 

Lett servering

Etter årsmøtet:

 • Status og planer for FR Sørlandet – Per Filip Sommerstedt

 • FR Sørlandets Shantykor


​Tale- og stemmerett på årsmøtet forutsetter at medlemskontingent for 2019 er betalt. 

Årsmøtedokument kan lastes ned her.

 


^