If you want to get ahead

Historie

Hovedbilde

Fullriggeren Sørlandet er en enestående kulturarv fra det maritime Norge under seil. Tidligere var hun et skoleskip for sjømannsopplæring av skoleskipsgutter, nå er hun tilgjengelig for opplevelsesseilas for ”ungdom” i alle aldere.

Fullriggeren Sørlandet er verdens eldste operative fullrigger. Vi vil presentere en ny og forbedret presentasjon av skipets historie på denne siden i løpet av våren 2017


^