If you want to get ahead
<Tilbake til siste nytt
 • bilde
 • bilde
 • bilde
05. Mars 2020

Årsmøte 2020 - Fullriggeren Sørlandets Venner - AVLYST

Styret i Fullriggeren Sørlandets venner beklager at årsmøte torsdag 26. mars 2020 kl. 19:00 er avlyst på grunn av den pågående COVID-19 epidemien. Nytt tidspunkt for årsmøtet blir annonsert så snart forholdene tillater arrangementet.

Sted:     Christianssands Sjømandsforenings møtelokale,
              Østre Strandgate 9, Kristiansand

Tid:        Torsdag 26. mars 2020 kl. 19:00

Dagsorden

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkalling og saksliste
 3. Velge
  a. Dirigent til å lede årsmøtet
  b. Referent og to medlemmer til å underskrive protokoll
 4. Behandle årsmelding
 5. Behandle revidert årsregnskap
 6. Fastsette kontingent
 7. Vedta foreningens budsjett
 8. Behandle innkomne forslag
 9. Velge
  a. Styreleder
  b. Styremedlemmer og varamedlemmer til styret
  c. Revisor
 10. Velge valgkomite på 3 medlemmer

 

Enkel servering

Etter årsmøtet:

- Status og planer for FR Sørlandet - Knut Arne Gjertsen
- FR Sørlandets Shantykor

Minner om følgende:

 • Tale- og stemmerett på årsmøtet forutsetter at medlemskontingent for 2020 er betalt.
 • Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet. Forslag kan sendes til birgitte.babinski@gmail.com
 • Årsmøtedokument vil bli publisert her, og fullstendig saksliste og saksdokument vil bli tilgjengelig senest 1 uke før årsmøtet.
 • Innstilling fra valgkomiteen og innkomme forslag fra medlemmer blir tilgjengelig fortløpende.