If you want to get ahead
<Tilbake til siste nytt
  • bilde
10. Juli 2019

Ny direktør

Styret har ansatt Kristiansanderen Knut Arne Gjertsen som ny direktør fra 1. juni 2019.

Gjertsen er 57 år og kommer fra stilling som nestkommanderende for Statens kartverk som har ca. 900 ansatte fordelt på 15 kontorer. I sin stilling har han hatt bidratt til et omfattende samarbeid med kommuner, fylkesmenn og andre offentlige etater. Kartverket eier og opererer M/S Hydrograf som er moderskip for 2-3 andre båter som opererer hele året i norske farvann.

I sitt arbeid har Gjertsen også virket internasjonalt, noe som er viktig i forhold til at fullriggeren Sørlandet eier og driver en internasjonal videregående skole. I tillegg fungerer skuta som en ambassadør for vår region og Norge ved besøk i utenlandske havner.

Gjertsen har utdannelse i økonomi/administrasjon og skipsfartsfag fra Agder distriktshøyskole og INSEAD i Frankrike. Han har i sitt yrkesliv oppnådd allsidig arbeidserfaring med fokus på virksomhetsledelse innen områdene; innovasjon og utvikling, prosjektledelse, strategisk ledelse og anvendt informasjonsteknologi. Stiftelsens styre mener at Gjertsen er den rette til å videreutvikle og lede Stiftelsen frem mot 100 års jubileet i 2027.