If you want to get ahead
<Tilbake til siste nytt
  • bilde
19. Desember 2019

Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet og Venneforeningen skal samarbeide tettere

Formålet for samarbeidet er å styrke Sørlandets plass i befolkningens hjerter og tilgang til ressurser av forskjellig art som letter arbeidet med å bevare Fullriggeren for fremtiden.

En god begynnelse

Styrene i både Stiftelsen og Venneforeningen har drøftet temaet og slutter seg til tanken og de planene som så langt ligger på bordet. Dagens befolkning vil gjerne ha noe igjen for å være medlemmer. Derfor vil det blant annet bli  bli utviklet medlemsfordeler og andre tilbud. Sosiale medier vil bli samordnet og kommunikasjonen med medlemmene blir tydeligere og moderne. Venneforeningen har for eksempel tatt i bruk denne plassen på www.sorlandet.org.

Medlemsmøte på nyåret

Tidlig på nyåret vil Fullriggeren Sørlandets venner invitere til medlemsmøte. Her vil det bli informasjon om planene om å utvikle samarbeidet og flere underholdningsbidrag.

Bli medlem nå

Klikk her for å melde deg inn i Venneforeningen.

  • Personlig medlem kr. 360,- per år.
  • Familiemedlemskap kr. 600,- per år
  • Livsvarig medlemsskap kr. 5 000,- engangsbeløp
  • Firmamedlemskap kr. 4 000,- per år 

Gratis for Studenter på A+ World Academy

Studenter som har fullført ett år på A+ World Academy får gratis medlemsskap det første året. Tanken med dette er å utvikle såkalt alumni for studenter slik at kontakten kan opprettholdes i årene som følger.