If you want to get ahead
<Tilbake til siste nytt
  • bilde
17. Desember 2019

Pressemelding: Utveksling er attraktivt for arbeidsgivere

Et klart flertall av tidligere utvekslingselever opplever at utenlandsoppholdet har gjort dem mer attraktive på arbeidsmarkedet. Ni av ti ville anbefalt andre å ta et skoleår i utlandet, viser en ny undersøkelse fra Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning). Fullriggeren Sørlandet seiler på 5 året med utvekslingsskolen A+ World Academy. Elevene gjennomgår et unikt videregående skoleprogram som bidrar til verdifull kunnskap når de skal videre i livet.

Ifølge pressemeldingen fra Diku mener et flertall av de tidligere elevene at et utvekslingsår på videregående gir kunnskap og erfaring som er viktig i arbeidslivet.

«Utvekslingsoppholdet mitt medførte økt selvtillit, en bedre forståelse for andre land, kulturer og mennesker man møter, og svært gode engelskkunnskaper. Dette har hjulpet mye i senere valg av studieretning, studier og nå i arbeidslivet», sier en som har svart på undersøkelsen.

Studentene som seiler med Sørlandet har et utvekslingsår på A+ World Academy. I tillegg til skoletid på engelsk og eksamener besøker studentene 15 – 20 havner i forskjellige deler av verden. Ombord deltar de i alle skipets gjøremål. Det kan blant annet være ordinære vakter ved roret, forut eller i riggen.

Målet med A+ World Academy er utvikle å et konsept som er tilpasset vår tid, samtidig som dagens ungdommer kan dra fordel av å øve seg i teamarbeid, lederskap og praktiske ferdigheter. A+ World Academy er unik ved at skolen har elever fra Norge og verden for øvrig.

- Å bo og fungere sammen et helt skoleår bidrar til økt forståelse av ulike personligheter, ulike livssyn og kulturer, sier Knut Arne Gjertsen, direktør i Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet. I løpet av året oppsøkes land med vestlig levestandard og kultur, men også land hvor styreform, kultur og økonomiske rammevilkår skiller seg fra hva vi er vant med. I en verden preget av globalisering vil skolens elever ha verdifull kunnskap når de senere i livet skal ta fatt på høyere utdanning og arbeidsmarkedet.

FAKTA
Om Diku undersøkelsen

Diku’s omtale av rapporten: https://diku.no/aktuelt/utveksling-er-attraktivt-for-arbeidsgivere
Les rapporten: Utfordrende og utbytterikt – Norske elever på utenlandsopphold i Vg2

Om Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet
Stiftelsens formål er å eie, bevare og drive fullriggeren Sørlandet – verdens eldste fullrigger i full drift. Skipet skal bevares gjennom aktiv bruk. Datterselskapet A+ World Academy bidrar til det.
www.sorlandet.org

Om A+ World Academy
A + World Academy er et datterselskap av Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet, og er en videregående skole som seiler til byer i mange land på Fullriggeren Sørlandet. Studentene lærer å seile skipet og ta utdannelsen mens de er på sjøen. I hver havn engasjerer vi studenter i de kulturelt og historisk relevante aspektene av byen, og åpner øynene for ting de aldri har forestilt seg. Det er en fantastisk måte å oppdage mennesker, steder og kulturer mens de fullfører et år med videregående skole.
www.aplusworldacademy.org

Sosiale medier:
Instagram: https://www.instagram.com/aplusworldacademy/
Facebook: https://www.facebook.com/aplusworldacademy/