If you want to get ahead
<Tilbake til siste nytt
  • bilde
19. Desember 2019

Venneforeningen tilbyr stipend til studenter som vil inn på A+ World Academy

Årsmøtet i 2019 besluttet å gi 100 000 kroner til Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet slik at pengene kan tildeles som stipend til A+ studenter .

Gaven skal benyttes til stipend for skoleåret 20/21 til elever som er tatt opp på A+ World Academy. Stipendbeløpene er fra kr. 25 000.-.

Vilkår for tildeling av stipend

  • Søkere trenger ikke å ha mottatt opptaksbrev for å søke, men må kunne dokumentere opptak før utbetaling kan foretas.
  • Stipendtildeling følger skoleåret (1. august – 31. mai), og tildeles for ett år av gangen.
  • Stipendet kan gis til elever fra Agder, elever som har tilknytning til Venneforeningen eller elever som reelt kan bidra til internasjonalisering av skolen.
  • Søker sender søknad på engelsk til info@sorlandet.org hvor hen redegjør for motivasjon for deltakelse ved skolen og hvorfor hen fortjener stipendet.
  • Søknaden behandles av et utvalg bestående av styreleder i Venneforeningen, Head of A+ World Academy og adm.dir. i Stiftelsen. Utvalget leverer en rapport om tildelingene til styret i Venneforeningen ved oppstart av hvert skoleår.
  • Utbetaling av stipendet foretas fra Stiftelsen på basis av gaven fra Venneforeningen.
  • Elever som tildeles stipendene skal skrive «reisebrev» på engelsk ved slutten av første og andre halvår som oppsummerer læringsutbyttet fra skolen og dannelsesreisen. «Reisebrevet sendes til Stiftelsen. Stiftelsen og Venneforeningen kan bruke dette i kommunikasjonsvirksomhet knyttet til markedsføring av Fullriggeren Sørlandet, stipendet og A+ World Academy.